Menu

Uwaga! Uwaga! Konkurs!

UWAGA!!! UWAGA!!!

Lubisz pisać? A może już masz wiersze schowane w szufladzie?
Ogłaszamy konkurs na krótki  utwór  poetycki „WIERSZEM O KSIĄŻCE”.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy >>

Regulamin konkursu:
1. Konkurs  „WIERSZEM O KSIĄŻCE”, zwany dalej Konkursem jest realizowany w ramach Festiwalu Czytania "Odkrywcy Wyobraźni”, Szczecin 2017.
2. Organizatorem Konkursu jest Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie.
3. Konkurs jest jednoetapowy i realizowany w terminie  od 15.09.2017 do 15.10.2017.
4. Udział w Konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić jeden wiersz, którego tematem jest książka, czytanie lub Festiwal Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na  dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2017 drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@książnica.szczecin.pl tekstu wiersza wraz z odręcznie podpisanym załącznikiem (skan, zdjęcie). Załącznik nr 1 do regulaminu
W temacie wiadomości należy wpisać „WIERSZEM O KSIĄŻCE”.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na publikację zgłoszonego Utworu.
8. Nadesłany Utwór:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności
W przypadku naruszenia praw osób trzecich i roszczeń z ich strony, wszelkie ewentualne konsekwencje ponoszą osoby dokonujące zgłoszenia konkursowego.
9. Utwory spełniające warunki Konkursu będą publikowane na profilu Festiwalu Czytania na Facebooku (www.facebook.com/festiwalczytania), bez podania autora wiersza.
10.  Użytkownicy portalu Facebook będą głosowali poprzez kliknięcie „lubię to” pod postem z danym Utworem. Można oddać głos na wiele utworów. Zwycięży autor wiersza, który uzyska najwięcej polubień.
11.  Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali pod Piramidą Książnicy Pomorskiej.
12.  Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej "Odkrywcy Wyobraźni” Festiwal Czytania, Szczecin 2017 - www.festiwalczytania.pl
13.  Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wyniku konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14.  Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia Konkursu bez rozstrzygnięcia i nieprzyznania nagród.

Powrót na górę

Organizator

Producent

Patronat honorowy

Dofinansowanie

Partnerzy

Patroni medialni