Menu

Adam Opatowicz

Adam Opatowicz

Reżyser i aktor, od 1994 roku dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Szczecinie. Wspólnie z Henrykiem Gęsikowskim przyczynił sie do powstania kabaretu „Piwnica przy Krypcie” (1990). Nawiązał bliskie kontakty z krakowską „Piwnicą pod Baranami”, z którą co roku organizowane są w Szczecinie „Dymnalia” poświęcone Wiesławowi Dymnemu. Dla Opery na Zamku zrealizował cykl rzadziej wystawianych oper Stanisława Moniuszki. Był pomysłodawcą, autorem adaptacji i muzyki oraz reżyserem głośnego poetycko-satyrycznego słuchowiska Porfirion Osiełek, czyli Klub Świętokradców, zrealizowanego w Roku Gałczyńskiego w Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie. W uznaniu zasług artystycznych, w 1993 roku został wyróżniony prestiżową Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecina. Jako reżyser współpracuje z teatrami Warszawy, Gdyni, Katowic, Zielonej Góry.