Menu

Konrad Wojtyła

Konrad Wojtyła

Poeta, dziennikarz, krytyk literacki. Mieszka w Szczecinie. Od 2003 roku związany z Polskim Radiem Szczecin. W 2015 roku został Dziennikarzem Roku Pomorza Zachodniego.

W latach 2005-2009 z-ca redaktora naczelnego kwartalnika literacko-filozoficznego fo:pa. W latach 2012-2014 redaktor naczelny kwartalnika eleWator i wiceprezes Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy w Szczecinie. Współpracował również z magazynem o książkach PAPERmint. Od 2015 roku wiceprezes zarządu Fundacji im. Sławomira Mrożka.

Gospodarz cyklicznych spotkań literackich Herbatka u..., Herbatka z... i Errata Literata organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie i kwartalnik fo:pa.

W maju 2012 roku ukazała się płyta Marcina Wawrzynowicza Camamey na której obok tekstów Jonasza Kofty i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, znalazło się również kilka utworów Konrada Wojtyły.

Organizator

Producent

Patronat honorowy

Dofinansowanie

Partnerzy

Patroni medialni