Menu

Anna Nehrebecka

Anna Nehrebecka

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, zadebiutowała w filmie w 1968 r. („Duch z Canterville”, reż. Ewa i Czesław Petelscy). Zagrała wiele wspaniałych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych zarówno klasycznych jak i współczesnych. Dała się poznać szerokiej publiczności w sztukach Shakespeare'a, Moliera, Schillera, Corneille'a, Wyspiańskiego, Mrożka i wielu innych.

Stworzyła w wyobraźni widzów wizerunek „panienki z dworku”, delikatną i niewinną postać w „Ziemi Obiecanej”, mądrą i silną wewnętrznie postać Maryni w „Rodzinie Połanieckich”, nadwrażliwą , nieszcześliwą i do szaleństwa zakochaną Celinę w „Nocach i dniach”. Grała w filmach zrealizowanych we Francji i na Węgrzech. Wystąpiła także w albańskim filmie Kujtima Çashku „Pułkownik Bunkier”, w którym zagrała jedną z głównych ról – polską żonę albańskiego oficera.

Zasłynęła również z programów poetycko-recytatorskich w radio i telewizji polskiej wykonywanych przez wiele lat. Cykl ten zapoczątkowany został w latach 70. XX wieku, zawierał m.in. poezje Stanisława Balińskiego, Zofii Bohdanowiczowej, Ryszarda Kiersnowskiego, Beaty Obertyńskiej. Z cieszącymi się ogromnym zainteresowaniem programami, występowała w okresie stanu wojennego w kościołach i domach prywatnych. Te wieczory skupiały intelektualne warstwy polskiego społeczeństwa pozostającego w oporze przeciwko zdławieniu idei solidarności. Od 1982 roku związana przede wszystkim z życiem kulturalnym Kościoła: wieczory poetyckie, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, zaangażowana w działalność charytatywną, organizowaną przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych.

W ostatnich latach występowała na licznych koncertach poetyckich w Europie, Australii, Nowej Zelandii i w Stanach Zjednoczonych. W latach 2001-2007 przebywała wraz z mężem Iwo Byczewskim - Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Królestwie Belgii - w Brukseli.

Aktorka odznaczona została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi z okazji 30-lecia kinematografii w Polsce Ludowej (1975) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). Z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego odebrała również Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007).