Menu

Andrzej Skrendo

Andrzej Skrendo

Historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, prof. zw. Pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor licznych prac o literaturze współczesnej. Wydał m. in. książki: „Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji”(2002), „Poezja modernizmu. Interpretacje”(2005), „Przodem Różewicz”(2012), „Falowanie nowoczesności. Szkice krytyczne” (2013). Opracował i poprzedził wstępem „Wybór poezji”Tadeusza Różewicza (w serii Biblioteka Narodowa, 2016).