Menu

Zdzisław Kudelski

Zdzisław Kudelski

Dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL, historyk literatury, pracownik Katedry Literatury Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; od 1988 roku redaktor wielu krajowych wydań utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, m.in. 12-tomowych „Pism zebranych „(1994-2002). Łącznie zredagował i wydał 23 książki  autora „Innego Świata”.  Opracował zbiory: „Spotkania z Kulturą paryską” (1995), „Herling-Grudziński i krytycy” (1997), współredaktor „Leksykonu kultury polskiej poza krajem od roku 1939” (t. 1, 2000) i tomów: „Literatura emigracyjna w szkole”(2008) oraz „Rozmaitości emigracyjne. Literatura i sztuka”(2017) .

Autor m.in. książek „Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu-Grudzińskim”(1991),  „Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja – biografia” (1998) oraz „Gustaw Herling-Grudziński i Kultura paryska” (1946-1996) (2013).