Menu

Julia Fiedorczuk

Julia Fiedorczuk

Pisarka, poetka, tłumaczka, wykładowczyni w Instytucie Anglistyki UW. Wyróżniona nagrodą im. Wisławy Szymborskiej za tom Psalmy (2018). Nominowana do nagrody Nike za powieść Nieważkość (2016). Autorka tekstów eseistycznych o poezji i ekologii, w tym książki Cyborg w ogrodzie: wprowadznie do ekokrytyki (2015), współautorka (wraz z Gerardo Beltránem) trójjęzycznego eseju Ekopoetyka/Ecopoética/Ecopoetics. Felietonistka Przekroju, prowadzi rubrykę poetycką w miesięczniku „Znak”. Mieszka w Warszawie i Serocku, gdzie Bug łączy się z Narwią. Jej utwory były tłumaczone na ponad 20 języków.  W marcu 2020 roku ukazała się w Wydawnictwie Literackim jej najnowsza książka – powieść Pod słońcem.