Menu

Wystawa

Wystawa

wstęp wolny

13 października / piątek
16:00
otwarcie wystawy

KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA / Sala Pod Piramidą

Wystawa zdjęć zmarłego tragicznie fotoreportera, klasyka fotografii wojennej dokumentującego najbardziej dramatyczne wydarzenia najnowszej historii świata.

Wtargnąć fotografią w życie innych, z butami. A potem wyjść. Być tak blisko, że bliżej się już nie da i opowiedzieć o tym innym, światu. Ale tak, żeby też byli blisko. Żeby wstrzymali oddech, spocili się, podrapali, stracili apetyt. W krótkich, żołnierskich słowach, właściwie bez słów, jednym zdjęciem.
Trudne. Nierealne.
Krzyśkowi Millerowi, najlepszemu fotoreporterowi świata, udawało się.

Krzysztof Miller (1962-2016), fotoreporter wojenny, świadek niemal wszystkich wojen ostatniego 25-lecia. Dokumentował konflikty zbrojne m.in. w Afganistanie, Czeczenii, Afryce, fotografował przewrót w Rumunii, wojny w Gruzji i Bośni, trzęsienie ziemi w Iranie, Aksamitną Rewolucję w Czechosłowacji. Współtworzył pod­ziem­ne pisma - Cen­trum In­for­ma­cji Aka­de­mic­kiej, wy­da­wa­ny przez NZS na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz Prze­glą­du Wia­do­mo­ści Agen­cyj­nych. Od 1989 r. był związany z Gazetą Wyborczą, należał do Związku Polskich Artystów Fotografików. W 2013 r. wydał książkę 13 wojen i jedna. Prawdziwa historia reportera wojennego. W sierpniu 2017 r. ukazał się jego album pt. Fotografie, które nie zmieniły świata. W 2014 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Organizator

Producent

Patronat honorowy

Dofinansowanie

Partnerzy

Patroni medialni