Menu

Irena Naumowicz

Irena Naumowicz

Studentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu literaturoznawstwa. Magister filologii polskiej, magister filologii słowiańskiej, licencjat filologii ukraińskiej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku menadżer edukacji, kultury i sztuki. Była autorem i producentem programów w Polskim Radiu Szczecin. W 2004 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin.

Publikowała swoje utwory w prasie literackiej: Kwartalniku Kulturalnym Kozirynek, czasopiśmie Parnasik i w magazynach internetowych.

Wspólnie z Konradem Pawickim dokonała przekładów piosenek Jima Morrisona do spektaklu „Drzwi Morrisona” w reżyserii Pawła Niczewskiego. Premiera przedstawienia miała miejsce w Piwnicy przy Krypcie na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2009 roku.

W roku 2010 napisała sceniczną adaptację książki M.A. Zawadzkiego „Przewodnik zakochanych, czyli jak zdobyć szczęście w miłości i powodzenie u kobiet” do przedstawienia w Piwnicy przy Krypcie w zamku Książąt Pomorskich.