Menu

Jerzy Bralczyk

Jerzy Bralczyk

Profesor nauk humanistycznych. Wybitny językoznawca. Znany i ceniony autorytet w zakresie poprawnej polszczyzny. Specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy. Charyzmatyczny mówca i mistrz retoryki.


Jerzy Bralczyk o sobie
„Istotną rolę w moim życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służę konsultacjami różnym instytucjom, jestem zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywam także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Moje programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.”