Menu

Piotr Michałowski

Piotr Michałowski

Poeta, krytyk literacki i teatralny, teoretyk i historyk literatury, bibliotekarz. W Szczecinie zamieszkał w roku 1982. Debiutował na łamach krakowskiego czasopisma „Student”. Autor dziewięciu tomików poetyckich („Poemat w czerwieni”, „Li(me)ryczny plan Szczecina”, „Rytmy albo wiersze na czas”, „Cisza na planie”). Pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikuje prace teoretyczne i historycznoliterackie („Granice poezji i poezja bez granic”, „Mikrokosmos wiersza”), artykuły krytycznoliterackie i naukowe („Odra”, „Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”).